Sáng 7-9, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã họp phiên thường trực mở rộng để thẩm tra sơ bộ Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020 của Chính phủ.

Báo cáo của Chính phủ khẳng định công tác PCTN năm 2020 tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, đồng bộ, rõ rệt hơn.

Các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng của hơn 26.700 lượt cán bộ, công chức, viên chức (tăng 34% so với năm 2019).

Kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, PCTN cũng được công bố, công khai theo đúng quy định của pháp luật. Các bộ, ngành, địa phương kiểm tra tại hơn 5.500 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 88 đơn vị vi phạm (tăng gần 40% so với năm 2019).

Đáng chú ý, theo báo cáo của Chính phủ, có 81 người đứng đầu bị kết luận là “thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng”. Kết quả, đã xử lý kỷ luật 62 người, trong đó 12 người bị xử lý hình sự khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, nghiêm minh. Các vụ án thụ lý đưa ra xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, không có oan sai, bỏ lọt tội phạm, được dư luận và nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

“Các cơ quan chức năng cũng đã chủ động, tập trung xác minh, truy tìm và triển khai ngay các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát. Kết quả này đạt tỉ lệ cao, nhiều vụ thu hồi 100% số tiền thiệt hại” - báo cáo nêu rõ.

“Công tác PCTN không “chững lại” hay “chùng xuống” mà tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” của Đảng, Nhà nước” - báo cáo của Chính phủ nêu.

Cũng theo báo cáo của Chính phủ, những kết quả đạt được góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, làm trong sạch bộ máy và hỗ trợ, phục vụ tốt cho công tác nhân sự đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.