(PL)- Ngày 10-6, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết giai đoạn 2015-2020, Công an tỉnh đã phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Thi đua yêu nước” gắn với các phong trào thi đua khác.

Cụ thể, các lực lượng công an tỉnh đã thực hiện tốt công tác dự báo tình hình, vô hiệu hóa các hoạt động chống phá, gây rối trật tự… tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đồng thời, tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai nhiều biện pháp nhằm trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, xâm hại trẻ em, buôn bán người…

Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, các đề án đơn giản thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… cũng được Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện có hiệu quả.

Trong năm năm qua, Công an Bà Rịa-Vũng Tàu đã được các cấp ghi nhận và tặng thưởng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Cờ thi đua của Chính phủ…. Công an tỉnh cũng tặng giấy khen cho gần 2.500 lượt tập thể, cá nhân và 417 lượt ngoài lực lượng.

TRÙNG KHÁNH