Không gian trưng bày chuyên đề. Ảnh: VIẾT THỊNH
Không gian trưng bày chuyên đề. Ảnh: VIẾT THỊNH
(PLO)- Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn, trưng bày giới thiệu Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam; từ Đại hội đến Đại hội.

Ngày 19-1, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng khai mạc trưng bày tài liệu, hình ảnh chuyên đề Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội.

Trưng bày nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 đến 3-2-2021), hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn, trưng bày giới thiệu 3 nội dung: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam; từ Đại hội đến Đại hội.

Tài liệu, hiện vật trưng bày tiêu biểu gồm: Báo cáo, diễn văn, văn kiện, nghị quyết của Đảng; bản thảo bài viết, bài nói chuyện của các đồng chí Tổng Bí thư; phù hiệu, huy hiệu của các đại biểu dự Đại hội Đảng, tranh cổ động các kỳ Đại hội; tặng phẩm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội...

Những tác phẩm, hình ảnh, bài nói chuyện, bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đào tạo đội ngũ cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Tổng Bí thư.

Đặc biệt, trong trưng bày lần này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia ứng dụng công nghệ trình chiếu (media) hiện đại để cung cấp thông tin phong phú hơn.

Thông qua trưng bày, Ban tổ chức mong muốn góp phần giúp công chúng, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ hiểu rõ hơn về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng sự phát triển với những thắng lợi, thành tựu, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình, phát triển.

Từ Đại hội thứ nhất của Đảng họp tại Macao, Trung Quốc năm 1935 với 13 đại biểu đến Đại hội XII năm 2016 với 1.510 đại biểu, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ Đại hội - 12 mốc son với sứ mệnh lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đầy vinh quang nhưng cũng không ít chông gai, thử thách. 

Trưng bày mở cửa đến hết tháng 5-2021. 

Một số hình ảnh tại trưng bày

Trưng bày tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam  - ảnh 1
Bộ đồ trà nhân dân Trung Quốc tặng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, tháng 2-1951. Ảnh: VIẾT THỊNH 

Trưng bày tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam  - ảnh 2
Khách tham quan trưng bày. Ảnh: VIẾT THỊNH

Trưng bày tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam  - ảnh 3
Thẻ đại biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng tháng 6-1991. Ảnh: VIẾT THỊNH

Trưng bày tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam  - ảnh 4
Chân dung các Tổng Bí thư của Đảng. Ảnh: VIẾT THỊNH

Trưng bày tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam  - ảnh 5
Một trong những bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: VIẾT THỊNH

VIẾT THỊNH