Sáng 24-6, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Trần Minh Thái cho biết đã tổ chức họp công bố kết luận thanh tra về việc thực hiện gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động tại tỉnh này.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận có vi phạm trong quá trình xây dựng giá, thẩm định giá gói thầu tại Sở Y tế và Sở Tài chính dẫn đến việc tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm chưa đúng các thủ tục theo quy định.

Đề nghị kiểm điểm nhiều cán bộ vụ mua máy xét nghiệm 7,23 tỉ - ảnh 1
Ông Trần Minh Thái, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết đã họp công bố kết quả thanh tra việc thực hiện gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm Realtme PCR tự động của tỉnh này. Ảnh: TN

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận chưa có thiệt hại kinh tế vì hệ thống máy đang trong quá trình vận hành thử nghiệm, chưa nghiệm thu thanh toán.

Thanh tra tỉnh này chỉ ra vi phạm trong việc thực hiện gói thầu mua sắm là bảng báo giá của ba công ty để Sở Y tế đề xuất và Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ xác định dự toán giá gói thầu.

Có hai bảng báo giá không đúng quy định và điều này vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 89 và khoản 4 Điều 17 Luật Đấu thầu năm 2013.

Đề nghị kiểm điểm nhiều cán bộ vụ mua máy xét nghiệm 7,23 tỉ - ảnh 2
Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, báo cáo việc mua hệ thống xét nghiệm Realtime PCR. Ảnh: TN

Với các vi phạm trên, Thanh tra tỉnh Quảng Nam giao Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh giá gói thầu theo đúng quy định hiện hành do có sai phạm trong lập dự toán và thẩm định dự toán.

Đáng chú ý, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam huỷ thầu đối với gói thầu này tại Quyết định số 274/QĐ-SYT ngày 27/3/2020 của Giám đốc Sở Y tế.

Tỉnh Quảng Nam cũng giao Giám đốc Sở Y tế xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở, của chủ đầu tư sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định huỷ thầu.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm đối với Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Phó Giám đốc Sở Tài chính có liên quan.

Đề nghị kiểm điểm nhiều cán bộ vụ mua máy xét nghiệm 7,23 tỉ - ảnh 3
Thanh tra kết luận chưa có thiệt hại kinh tế vì hệ thống máy đang trong quá trình vận hành thử nghiệm, chưa nghiệm thu thanh toán. Ảnh CTV

Sở Y tế kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Quảng Nam; Sở Y tế và Sở Tài chính tổ chức kiểm điểm các cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý của Sở cũng là nội dung trong đề nghị của thanh tra..

Thanh tra tỉnh đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của các cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.