Chiều 6-10, Trung ương đã phát đi thông cáo về ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Theo đó, trong ngày làm việc hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và đã bầu bổ sung 2 Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII gồm: ông Phan Đình Trạc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; ông Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng vào Ban bí thư  - ảnh 1
Ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng được BCH Trung ương khóa XII bầu bổ sung vào Ban Bí thư tại Hội nghị lần thứ 6. Ảnh: VNE

Ông Phan Đình Trạc (59 tuổi, Đại học An ninh, cử nhân Luật) từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Ban nội chính trung ương. Ông là đại biểu Quốc hội 4 khóa (từ khóa XI đến nay). 

Ông Nguyễn Xuân Thắng (60 tuổi, GS.TS kinh tế) từng làm Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

Như vậy Ban bí thư được nâng từ 10 lên thành 12 người.

Danh sách Ban bí thư khoá XII: 

1. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng


2. Ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư (được thông báo trong thời gian điều trị bệnh vào đầu tháng 8)


3. Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (tham gia Thường trực Ban bí thư từ đầu tháng 8)


4. Ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương


5. Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương


6. Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương.


7. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban kinh tế Trung ương (Bộ Chính trị phân công tham gia Ban bí thư từ tháng 6/2016)

8. Ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

9. Ông Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng


10. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

11. Ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương

12. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh