Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tham quan khu vực lăng, quảng trường Ba Đình sẽ được tiếp tục tổ chức vào thời gian thích hợp.