Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bị cảnh cáo

Cuối tuần trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Quyết định nêu rõ: Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính do có vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và UB Kiểm tra Trung ương đã thi hành quyết định kỷ luật ngày 6-6-2019.

Quyết định kỷ luật của Thủ tướng ngoài việc căn cứ vào Quyết định của UB Kiểm tra Trung ương, còn có cơ sở là ý kiến thống nhất của Ban cán sự Đảng Chính phủ, đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

Trước đó, đầu tháng 6-2019, ông Huỳnh Quang Hải cũng bị UB Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật. Lý do là vì ông Huỳnh Quang Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải sinh năm 1961, quê ở Quảng Ngãi. Ở Bộ Tài chính, ông Hải được phân công chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, thị trường dịch vụ tài chính, bảo hiểm; quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp; công tác tài chính nội Ngành; công tác xuất bản và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

Cuối năm 2018, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải gây “ồn ào” dư luận khi tổ chức đám cưới với ca sĩ Đinh Hiền Anh, người cho rằng Thứ trưởng Hải đến với mình bằng “hai bàn tay trắng”.