Thủ tục xác nhận BHXH để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Chậm nhất đến hết ngày 15-8-2022 đơn vị sử dụng lao động phải gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đến cơ quan BHXH để xác nhận quá trình tham gia BHXH của người lao động (NLĐ).

Cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP.HCM vừa có công văn gửi đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP.HCM hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục xác nhận danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Cụ thể:

* Đối với NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp (thuộc đối tượng được quy định tại Điều 4 Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ) thì người sử dụng lao động lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu và gửi cho cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH.

Doanh nghiệp có thể gửi danh sách qua các hình thức sau: Gửi qua cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, cổng dịch vụ công quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính.

Thời hạn nộp hồ sơ: Nộp hằng tháng hoặc gộp hai tháng hoặc ba tháng và chậm nhất đến hết ngày 15-8.

* Đối với NLĐ trở lại thị trường lao động (thuộc đối tượng quy định tại Điều 8 Quyết định 08), doanh nghiệp lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu và gửi cho cơ quan BHXH với hình thức như trên.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 15 hằng tháng và chậm nhất đến hết ngày 15-8. Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận danh sách của đơn vị, cơ quan BHXH sẽ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ và chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp.

Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý thì cơ quan BHXH trả lại danh sách kèm phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời.

Đối tượng và mức hỗ trợ tiền thuê nhà

Theo Quyết định 08, phạm vi áp dụng hỗ trợ tiền thuê nhà là NLĐ làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất; khu kinh tế trọng điểm được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (trong đó có TP.HCM).

Theo Quyết định 08, hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động.

Để được hỗ trợ tiền thuê nhà, NLĐ đang làm việc trong các doanh nghiệp này phải đáp ứng một số điều kiện nhất định:

- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-2 đến 30-6-2022.

- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1-4-2022.

- Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 115/2015 thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Mức hỗ trợ tiền thuê nhà đối với NLĐ đang làm trong các doanh nghiệp là 500.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng và được chi trả hằng tháng.

Đối với NLĐ trở lại làm việc thì mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ tối đa ba tháng và được chi trả hằng tháng.

Cùng lên tiếng: Ma trận cò đất vùng ven TP.HCM

Cùng lên tiếng: Ma trận cò đất vùng ven TP.HCM

Ngày 12-4 vừa qua, 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn đã xúc tiến đầu tư toàn diện thành công. Hàng loạt biên bản ghi nhớ đầu tư trên 16,2 tỉ USD đã được ký kết. Ngay lập tức, giá đất từ đất vườn, đất ruộng, đất trồng cây… ở 2 huyện này đã tăng dựng đứng trên 50%. Ảo về giá, loạn về “cò” đang là thực tế ở Củ Chi và Hóc Môn.