Thủ tướng bổ nhiệm 3 thứ trưởng

Cụ thể, ông Vũ Đại Thắng (Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam) giữ chức vụ thứ trưởng Bộ KH&ĐT. Ông Vũ Đại Thắng sinh năm 1975, quê quán Hà Nội. Ông Vũ Đại Thắng từng giữ các chức vụ ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

ông Lê Quang Mạnh (Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ KH&ĐT) giữ chức vụ thứ trưởng Bộ KH&ĐT. Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê quán Hà Nội. Ông Lê Quang Mạnh từng trải qua các chức vụ vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ (Bộ KH&ĐT).

Bà Nguyễn Thị Hà (Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020) giữ chức vụ thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH. Bà Nguyễn Thị Hà sinh năm 1971, quê quán Hà Tĩnh. Bà Nguyễn Thị Hà từng đảm nhiệm các chức vụ chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

PGS-TS Nguyễn Hội Nghĩa (Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM) được kéo dài thời gian công tác sau khi hết tuổi làm công tác quản lý kể từ ngày 1-5-2018 để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại ĐH Quốc gia TP.HCM.