Thủ tướng dự hội nghị KHCN và đổi mới sáng tạo

Sự kiện do Bộ KH&CN, Đại sứ quán Úc tại VN, Liên minh Đổi mới phát triển quốc tế (IDIA) đồng tổ chức. Đây là diễn đàn để các bộ, ngành, địa phương của VN và các đối tác quốc tế trao đổi về cách thức mà khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự có thể đóng góp cho tăng trưởng kinh tế-xã hội ở VN.

Hội nghị cũng là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, doanh nghiệp VN trao đổi, tăng cường liên kết với mạng lưới IDIA lần đầu tiên nhóm tập hợp tại VN. Những kinh nghiệm và ý kiến tham vấn của các chuyên gia tại hội nghị sẽ là những thông tin quý báu, hữu ích, đóng góp cho quá trình xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 của VN.