Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ

Đại diện một số tập đoàn Hoa Kỳ bày tỏ quyết tâm mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các DN này đầu tư thành công tại Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực kinh tế số, kết nối số, thành phố thông minh, dược phẩm, phát triển năng lượng..., cũng như tăng cường hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua đó góp phần thiết thực phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư song phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các DN Hoa Kỳ có thế mạnh trong lĩnh vực kinh tế số tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ cho phía Việt Nam. Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các DN Hoa Kỳ kinh doanh thành công tại Việt Nam; coi đây là nhân tố quan trọng đóng góp vào mối quan hệ hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm