Thủ tướng sẽ quyết việc chuyển giao Cảng Bến Nghé

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị các bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, GTVT, Nội vụ, LĐ-TB&XH có ý kiến về việc chuyển giao Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé.

Theo đó, đề nghị các cơ quan gửi ý kiến về Văn phòng Chính phủ trước ngày 10-6 để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, UBND TP.HCM đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận việc chuyển giao Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé (thành viên của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn TNHH một thành viên) về làm đơn vị thành viên của Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con, có chức năng và ngành nghề kinh doanh là xây dựng và điều hành cảng).

Thủ tướng sẽ quyết việc chuyển giao Cảng Bến Nghé ảnh 1

Chờ Thủ tướng quyết định chuyển giao Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé, thành viên của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn TNHH một thành viên, về làm đơn vị thành viên của Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận .

Theo UBND TP.HCM, Quyết định số 58/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn TNHH một thành viên thuộc nhóm doanh nghiệp cổ phần hóa và Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

Theo đó, sẽ ảnh hưởng đến việc Nhà nước chi phối, điều hành hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé. Trong khi cảng Phú Hữu, quận 9, TP.HCM có vai trò quan trọng trong cụm cảng ở khu vực phía Đông TP.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của bí thư Thành ủy để thống nhất đầu mối quản lý cảng khu vực phía Đông TP và phát huy, khai thác hiệu quả cụm cảng phía Đông TP. Việc chuyển giao Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé về làm đơn vị thành viên của Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận là phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế biển gắn liền với đảm bảo quốc phòng, an ninh của TP; phù hợp với chức năng và ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (xây dựng, điều hành cảng...).