'Đời không như là mơ'?!

'Đời không như là mơ'?!

(PLO)- Hãy xem HLV Fandi Ahmad vẽ ra viễn cảnh bảng B AFF Cup 2018... nhưng đời thì không như là mơ.