Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị Quân chính 2020

Sáng 7-12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị Quân chính 2020 ảnh 1
Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước kiên quyết, linh hoạt, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị Quân chính 2020 ảnh 2
Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng còn phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường. Đặc biệt là trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả bão lụt, sạt lở đất đá vừa qua.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ chủ quyền vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

"Công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả, chất lượng"- báo cáo nêu rõ.

Tổng Bí thư khen ngợi và nhắc nhở ngành Kiểm tra Đảng
Tổng Bí thư khen ngợi và nhắc nhở ngành Kiểm tra Đảng

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", tham nhũng, lợi ích nhóm, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đã có những bước tiến mới.