Tổng Bí thư tiếp phó thủ tướng Trung Quốc

Tổng Bí thư hoan nghênh ​Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ và các thành viên trong đoàn thăm Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm đối với quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc hiện nay, nhất là khi hai nước đang triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa chào mừng 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên nghiêm túc thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tăng cường giao lưu, hợp tác thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, từng bước giải quyết các vấn đề còn tồn tại, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực.

Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ khẳng định Đảng và Nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Việt Nam. Trung Quốc mong muốn cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục vun đắp, xây dựng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, không ngừng được củng cố và phát triển lành mạnh, ổn định, vì lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước.

GH