TP.HCM: Đã có 16 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội

Tối 14-3, Tiểu ban nhân sự Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử TP.HCM), cho biết việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP.HCM đã khép lại vào 17 giờ chiều nay.
TP.HCM: Đã có 16 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 1

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại một cuộc họp triển khai công tác bầu cử. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Theo đó, từ ngày 22-2 đến nay, Ủy ban bầu cử TP.HCM đã nhận được 227 hồ sơ ứng cử. Trong đó, có 54 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và 173 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM.

Trong số 54 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, có 16 hồ sơ tự ứng cử. Còn về phía hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP, trong số 173 hồ sơ có 13 hồ sơ tự ứng cử. Có 8 người tự ứng cử hai cấp (vừa tự ứng cử đại biểu Quốc hội, vừa tự ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM).
Theo Ủy ban bầu cử TP.HCM, trong hai ngày 15 và 16-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, TP Thủ Đức và các huyện, các xã, thị trấn sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử do Ủy ban bầu cử TP.HCM, Ủy ban bầu cử TP Thủ Đức và các huyện, các xã, thị trấn bàn giao.
Vào ngày 18-3, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 sẽ được tổ chức để lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử.
Cũng theo lộ trình, trước ngày 19-3, TP.HCM sẽ nộp hồ sơ ứng cử viên đại biểu Quốc hội về Hội đồng bầu cử Quốc gia.
Trong đợt bầu cử này, TP.HCM sẽ bầu ra 30 đại biểu Quốc hội và 95 đại biểu HĐND TP.