TP.HCM ngưng 1 số tuyến xe buýt từ ngày 1-6

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và theo đề xuất của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, Sở GTVT thống nhất và giao Trung tâm chủ động phối hợp với các đơn vị đảm nhận khai thác tuyến thực hiện việc tạm ngưng hoạt động trên một số tuyến xe buýt.

Trong đó, theo đề xuất, Sở GTVT đồng ý tạm ngưng tổ chức hoạt động các tuyến xe buýt có trợ giá: Các tuyến xe buýt số 50, 52, 86 và 140 kể từ ngày 29-5; Tuyến xe buýt số 16 kể từ ngày 30-5; Các tuyến xe buýt số 03, 32, 58, 59 và 103 kể từ ngày 31-5; Tuyến xe buýt số 57 kể từ ngày 1-6; Các tuyến xe buýt số 18, 24, 36, 55 và 146 kể từ ngày 2-6.

TP.HCM ngưng 1 số tuyến xe buýt từ ngày 1-6 ảnh 1

TP.HCM đã tạm ngưng nhiều chuyến xe buýt liên tỉnh. Ảnh: ĐT.

Đồng thời, TP tạm ngưng tổ chức hoạt động các tuyến xe buýt không trợ giá như sau:

Tuyến xe buýt số 123 tạm ngưng hoạt động vào các ngày thứ bảy và chủ nhất kể từ ngày 24-5. Tuyến xe buýt số 13 tạm ngưng kể từ ngày 1-6; Tuyến xe buýt số 24 tạm ngưng kể từ ngày 2-6.

Các tuyến xe buýt không trợ giá tỉnh liền kề giữa TP.HCM và tỉnh Long An: 62-1, 62-2, 62-3, 62-4, 62-5, 62-6, 62-7, 62-8, 62-9, 62-10 và 62-11 tạm ngưng kể từ ngày 29-5.

Tạm ngưng các tuyến xe buýt không trợ giả tỉnh liền kề giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương: 61-1 (kể từ 29-5), 61-3 và 61-8 (kể từ ngày 2-6). Tạm ngưng các tuyến xe buýt không trợ giả tỉnh liền kề giữa TP.HCM và tỉnh Đồng Nai: 05, 60-1, 60-2, 60-3 và 60-4 kể từ ngày 31-5.

Các tuyến xe buýt không trợ giả tỉnh liền kề giữa TP.HCM và tỉnh Tây Ninh: 70-1 và 70-2 tạm ngưng kể từ ngày 1-6.