TP.HCM tháo vướng mắc nghĩa vụ tài chính bổ sung cho dự án BĐS

Cụ thể, Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình tại cuộc họp giải quyết vấn đề trên ngày 23-3.

Theo đó, Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình thống nhất chủ trương giải quyết theo đề nghị của Sở Xây dựng, cho phép Sở Xây dựng thực hiện hai nội dung.

Thứ nhất, Sở Xây dựng được xác nhận dự án đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với toàn bộ dự án trong trường hợp dự án có thay đổi quy hoạch nhưng không tăng hệ số sử dụng đất, diện tích sàn xây dựng (như thêm tầng hầm, mở rộng diện tích sàn tầng hầm).

Thứ hai, Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với số lượng nhà ở tại dự án tương ứng theo các chỉ tiêu quy hoạch mà chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ tài chính trong trường hợp dự án thay đổi chỉ tiêu quy hoạch (tăng hệ số sử dụng đất, diện tích sàn xây dựng, số lượng căn hộ).

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc phát sinh, giao Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo và đề xuất giải quyết ngay cho UBND TP.HCM.

Sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục xem xét cho phép chủ đầu tư được tiếp tục được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với số lượng nhà ở còn lại trong dự án theo quy định.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc phát sinh, giao Sở Xây dựng có tổng hợp, báo cáo và đề xuất giải quyết ngay cho UBND TP.HCM để xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Trước đó, ngày 18-1, Sở Xây dựng TP.HCM có văn bản gửi UBND TP về vướng mắc thực hiện nghĩa vụ tài chính trong trường hợp dự án thay đổi chỉ tiêu quy hoạch của các dự án.

Theo Sở Xây dựng, quy định của pháp luật hiện hành, trước khi chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở ký hợp đồng mua bán, thuê, mua nhà ở hình thành trong tương lai mà thu tiền trả trước của người mua, thuê mua nhà ở thì phải có văn bản xác nhận đủ điều kiện của Sở Xây dựng.

Thực tế trên địa bàn TP có nhiều dự án nhà ở sau khi có chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án thì có sự điều chỉnh tăng chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc (tăng hệ số sử dụng đất và số lượng nhà ở trong dự án). Điều này dẫn đến phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung.

Trong các văn bản, quyết định chấp thuận đầu tư có đề cập trách nhiệm của chủ đầu tư là "thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có)” từ việc tăng các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc nhưng lại không xác định cụ thể thời gian phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung này.

Đồng thời, khi xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung, Sở TN&MT phải rà soát pháp lý, nguồn gốc về đất đai, thuê tư vấn thẩm định giá trị quyền sử dụng đất và phải thông qua Hội đồng thẩm định giá đất, nên mất nhiều thời gian (thường kéo dài từ 1-2 năm).

Trong khi đó, chủ đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng, triển khai xây dựng hoàn thành phần móng đối với chung cư. Hoàn thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng và có nhu cầu được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án.

Trường hợp yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung mới xác nhận dự án đủ điều kiện huy động vốn bán nhà ở hình thành trong tương lai, trong khi họ đã hoàn thành nghĩa vụ về tiền sử dụng đất theo chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cũ sẽ gây khó khăn cho chủ đầu tư trong việc huy động tài chính để triển khai xây dựng dự án.

Việc này dẫn đến, có trường hợp chủ đầu tư “lách luật’' thực hiện việc huy động vốn theo hình thức "đặt cọc, giữ chỗ" dẫn đến những pháp lý phức tạp của dự án. Vì vậy, Sở Xây dựng TP đã đề xuất hướng giải quyết theo hai nội dung mà ông Lê Hòa Bình kết luận đồng ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm