Tri ân những đóng góp tích cực cho mối quan hệ Việt Nam-Nga

Các cá nhân công tác tại TP.HCM được trao tặng kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” lần này là ông Aleksei Vladimirovich Popov, Tổng lãnh sự Liên bang Nga; bà Maria Georgieva Mizonova, Tham tán Tổng lãnh sự quán Nga và bà Natalia Borisovna Zolkina, Giám đốc Trung tâm Nga.

Ông Hoàng Minh Nhân, Chủ tịch Hội hữu nghị VN - Nga TP.HCM, nhấn mạnh trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân, ba cá nhân trên đã luôn dành sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện và chủ động phối hợp tích cực với Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.HCM, Hội Hữu nghị Việt - Nga TP.HCM triển khai hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trao đổi đoàn… Ba cá nhân cũng đã góp phần tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.