Triển khai công tác cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách tiền lương sáng 14-3, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết mục tiêu là rà soát, đôn đốc triển khai công tác chuẩn bị cho việc thực hiện Nghị quyết 27/2018 của Trung ương về cải cách tiền lương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Theo đó, từ nay tới năm 2020, mỗi năm điều chỉnh tăng lương cơ bản 7% theo Nghị quyết của Quốc hội. Từ năm 2021 trở đi sẽ cải cách căn bản chính sách tiền lương mà nội hàm là khu vực hành chính nhà nước trả lương theo vị trí việc làm và chức danh, chức vụ lãnh đạo. Còn khu vực doanh nghiệp thực hiện ngang bằng nhau giữa khối trong và ngoài nhà nước, loại trừ lương người đại diện chủ sở hữu, người làm công tác quản lý.

Phó Thủ tướng cho biết năm 2019 và 2020 phải có công tác chuẩn bị để cải cách tiền lương vào năm 2021. Cụ thể, chuẩn bị khung khổ, thể chế mà quan trọng nhất là xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm; chức danh, chức vụ cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (theo chương trình hành động của Chính phủ). 

Trong thiết kế hệ thống thang bảng lương chung, ngoài chức danh chức vụ lãnh đạo còn xác định các chức danh tương đương trong hệ thống chính trị. Theo quy trình, Chính phủ trình Bộ chính trị là cơ quan quyết định, nhưng phải xin ý kiến của Trung ương. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng nêu câu hỏi: Vì sao sau khi xây dựng vị trí việc làm, các bộ, ngành đều tăng thêm biên chế? “Như vậy không giảm được biên chế, tức là gốc của vấn đề có vấn đề. Phải rà soát nguyên lý để làm”- Phó Thủ tướng nói và lưu ý Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương yêu cầu xây dựng vị trí việc làm phải đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công viên chức và đáp ứng tinh giản biên chế; là căn cứ để tuyển dụng, đánh giá sử dụng để trả lương. 

“Ai đang ở trên mà xuống làm việc ở dưới thì hưởng lương dưới. Ngược lại, ai đang ở dưới mà lên được bậc trên thì hưởng lương trên, chứ không có kiểu sống lâu lên lão làng”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh và cho biết, sẽ có những “van khoá” để điều chỉnh chuyện thâm niên với vị trí việc làm. 

Ông Huệ cũng nhắc việc xây dựng vị trí việc làm mỗi năm phải giảm 2,5% biên chế. “Nhìn chung ở khối tư nhân, một người làm lái xe vừa kiêm thư ký, giúp việc, kiêm nhiều việc khác nhau. Còn ở khối nhà nước, cứ một vị trí ngày làm ba ca thì phải ba người, thế thì “đẻ” thêm biên chế nhiều quá”- Phó Thủ tướng so sánh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, việc phân công, phân cấp trong việc xây dựng vị trí việc làm phải gắn với quản lý chứ không thể "thả gà ra đuổi”. Ông cũng cho rằng không thể áp dụng máy móc mô hình vị trí việc làm của phương Tây mà phải vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế.

Về chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ “chủ động chứ không ngồi chờ”. “Vị trí việc làm và bảng chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị là cốt tử. Còn xây dựng bảng lương như thế nào là vấn đề kỹ thuật…”.

Về nguồn lực để cải cách tiền lương, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Tài chính và các địa phương tập trung các nguồn lực tài chính dành cho cải cách lương, kể cả nguồn vượt thu ngân sách Trung ương và địa phương từ 2018-2020 để tăng lương, không để xảy ra tình trạng các địa phương xin dùng nguồn cải cách lương để chi cho việc khác. 

“Bên cạnh thực hiện tinh gọn bộ máy, đổi mới hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thì vẫn phải có nguồn tiền cụ thể mới thực hiện được cải cách lương. Không thể để Nghị quyết Trung ương đặt ra yêu cầu mà không thực hiện được trong thực tiễn hoặc điều chỉnh lương không đáng được bao nhiêu, không đáp ứng được kỳ vọng của công chức, viên chức và người lao động”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Container lật ngang trên đèo Mimosa

Container lật ngang trên đèo Mimosa

(PLO)- Xe container đang đổ đèo Mimosa thì mất lái, lật ngang, dầu nhớt chảy ra đường trơn trượt. CSGT phân luồng cho ô tô lên xuống Đà Lạt đi qua đèo Prenn