Trung ương thảo luận ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện

Buổi sáng, Trung ương thảo luận về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm năm 2016-2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì, điều hành phiên họp.

Buổi chiều, dưới sự chủ trì, điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị đọc dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; tờ trình về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Sau đó Trung ương về tổ để thảo luận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm