Từ ngày 1-4, thủ tục cấp thẻ BHYT theo mẫu mới ra sao?

Theo tôi được biết từ ngày 1-4 tới đây thì thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)  đã có mẫu mới.

Cho tôi hỏi để được cấp thẻ BHYT mẫu mới thì người dân sẽ đi đến đâu và thực hiện thủ tục như thế nào?

Bạn đọc Chi Mai (quận Gò Vấp, TP.HCM)

Người dân đến cơ quan Bảo hiểm Xã hội TP.HCM thực hiện các thủ tục cấp thẻ BHYT. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn: Về quy trình cấp thẻ BHYT mẫu mới vẫn tiếp tục được thực hiện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH, Quyết định số 505/QĐ-BHXH và các văn bản hướng dẫn về thẻ BHYT hiện hành của BHXH Việt Nam.

Theo đó, người tham gia BHYT, đơn vị sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ cấp thẻ BHYT trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thực hiện thủ tục đổi thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn)...

Các trường hợp được đổi thẻ là: Thẻ bị rách, nát hoặc hỏng; Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu trên thẻ; Thông tin ghi trong thẻ không đúng.

Cần lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp thực hiện đổi thẻ BHYT qua giao dịch điện tử thì lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của tổ chức I-VAN (thực hiện cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH). Đồng thời, doanh nghiệp thực hiện ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (địa chỉ
https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn) hoặc qua tổ chức I-VAN.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm