Các chế độ đối với người tham gia BHXH khi mắc COVID-19

Các chế độ đối với người tham gia BHXH khi mắc COVID-19

(PLO)- Người tham gia BHXH khi mắc COVID-19 hoặc phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau mà có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền sẽ được hưởng chế độ ốm đau, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe…