Quên gạt chân chống xe có bị phạt?

Quên gạt chân chống xe có bị phạt?

(PLO)- Quên gạt chân chống xe chỉ là lỗi vô ý, không bị phạt vì không thuộc trường hợp "sử dụng chân chống quệt xuống đường khi xe đang chạy".