Tướng Trần Việt Khoa: Sẵn sàng các phương án ngoài biển Đông

Trung tướng Trần Việt Khoa, ĐBQH thành phố Hà Nội, sáng nay, 30-10 khi thảo luận tại Quốc hội đã phát biểu một số vấn đề về tình hình biển Đông.

PLO ghi lại bài phát biểu của Trung tướng Khoa:

Năm 2019, dưới tác động rất lớn của tình hình kinh tế thế giới đang suy giảm, cạnh tranh kinh tế, thương mại giữa các nền kinh tế tác động rất lớn, biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống cũng tác động rất lớn tới quá trình phát triển kinh tế-xã hội của nước ta.

Tướng Trần Việt Khoa: Sẵn sàng các phương án ngoài biển Đông ảnh 1
Trung tướng Trần Việt Khoa nói Việt Nam sẵn sàng cho các phương án cao nhất để bảo vệ chủ quyền, ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Trung ương, điều hành của Chính phủ và sự vào cuộc của các bộ, ngành trung ương, địa phương, đến giờ phút này chúng ta đã hoàn thành và vượt 12 chỉ tiêu, cũng như là dự kiến tăng trưởng sẽ đạt 6,8%. Đây là cơ sở để chúng ta thực hiện kế hoạch năm 2020.

Năm 2019, có thể nói là tình hình an ninh chính trị thế giới có rất nhiều biến động, đặc biệt là các nước lớn đã điều chỉnh về chính sách và chiến lược quốc phòng và quân sự, tăng chi ngân sách quốc phòng và tăng cường luyện tập, diễn tập thực binh ở quy mô vừa và quy mô lớn.

Tình hình khu vực biển Đông có rất nhiều diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng tới an ninh, an toàn ở khu vực biển có tuyến hàng hải quan trọng vào bậc nhất trên thế giới. Nó đe dọa tới an ninh khu vực và an ninh các nước có chung khu vực biển Đông.

Trước tình hình đó, có thể nói là từ tháng 5, khi mà chúng ta hoạt động dầu khí trên biển và đặc biệt là từ đầu tháng 7 đến cuối những ngày tháng 10 vừa qua chúng ta thấy nước ngoài đã đưa lực lượng xuống phản đối chúng ta một cách hết sức là phi lý. Đây là những cái mà có thể chúng ta không thể chấp nhận.

Ngoài ra, họ đưa tàu xuống khảo sát vào thăm dò, có những thời điểm đưa tới 35 và 40 chiếc tàu xuống để bảo vệ.

Trước tình hình đó, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đã tiến hành ngoại giao để chúng ta đấu tranh trên cơ sở đấu tranh pháp lý để khẳng định chủ quyền của chúng ta.

Trên thực địa, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng Hải quân, Cảnh sát, Bộ đội Biên phòng, kiểm ngư thường xuyên bám sát, nắm chắc tình hình và tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng để khẳng định khu vực chủ quyền và quyền chủ quyền của chúng ta. Chủ quyền này không thể chối cãi theo Công ước về Luật Biển năm 1982.

Có thể nói là dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại của dân tộc ta. Quy luật đấy ngày nay được thể hiện ở hai nhiệm vụ rất rõ là xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trong tình hình hiện nay, với các đặc điểm những yếu tố tác động đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp phù hợp để đấu tranh trong những điều kiện mới, giữ vững môi trường hòa bình, độc lập để phát triển đất nước.

Năm 2018, sau khi Bộ Chính trị đã thông qua và kết luận các chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tiến hành quán triệt sâu sắc các chiến lược này. Đây là cơ sở để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng tổ chức biên chế quân đội và mua sắm vũ khí trang bị bảo đảm theo tinh thần tinh - gọn - mạnh, đáp ứng với các kiểu chiến tranh hiện đại trong điều kiện mới.

Đất nước ta đã từng phải trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh, chúng ta thấy được cái tàn khốc của chiến tranh và sự mất mát của mỗi gia đình và dòng họ. Việc bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Chúng ta cũng luôn luôn phải sẵn sàng cảnh giác, tỉnh táo và sẵn sàng các phương án cao nhất với các tình huống có thể xảy ra. Vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta phải sẵn sàng bảo vệ và đẩy lùi các nguy cơ chiến tranh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.