Tuyển dụng 10 người là vợ các chiến đấu viên hy sinh và bị thương

Trong số 10 đồng chí công nhân viên quốc phòng được tuyển dụng, có 5 đồng chí được tuyển thẳng vào các đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; 5 đồng chí được chuyển về các đơn vị quân đội khác thuộc Bộ Quốc phòng theo nguyện vọng của bản thân và gia đình. Việc tuyển dụng vợ các liệt sĩ, thương binh vào công tác trong quân đội thể hiện sự quan tâm, chăm lo sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với các gia đình chính sách; góp phần giúp gia đình liệt sĩ, thương binh ổn định đời sống.

Theo HOÀNG HẢI (QĐND Online)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm