Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Sẽ phát quang “rừng” luật

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên, hệ thống pháp quy đang tồn tại trên 20 loại văn bản khác nhau. Người dân không thể phân biệt tính hiệu lực giữa văn bản này với văn bản kia được. “Nếu chúng ta phát quang được “rừng rậm” văn bản pháp luật này thì người dân sẽ áp dụng dễ” - ông Liên nói. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh Lê Quang Bình nói: “Hệ thống pháp quy chúng ta rối rắm là do Quốc hội làm quá nhiều luật khung, sau đó giao cho Chính phủ quy định chi tiết. Luật Đất đai có hơn trăm văn bản quy định ở trung ương, xuống địa phương thì nhiều vô kể”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng phải nâng cao trách nhiệm các ban soạn thảo, chủ thể trình dự án. Theo Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế Vượng, cần nâng cao trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc thẩm định tính hợp hiến, hợp pháp của các dự án luật trước khi trình Quốc hội.

L.KIÊN