Văn bản mới nhận đến ngày 19-5-2014 (phần 2)

Quyết định 686/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 12/03/2014 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Công văn 687/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.

Công văn 689/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Quyết định 690/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Công văn 694/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới.

Công điện 697/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an ninh trật tự .

Quyết định 717/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trực thuộc Bộ Tư pháp.

Công văn 907/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Quyết định 1026/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Công văn 1375/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thu tiền sử dụng đất.

Công văn 1377/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc phí bảo vệ môi trường đối với nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai.

Văn bản mới nhận đến ngày 19-5-2014 (phần 2) ảnh 1
 

Công văn 1388/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn và thuế giá trị gia tăng .

Công văn 1406/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc phân loại hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế .

Công văn 1488/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn ngư dân yên tâm bám biển sản xuất.

Công văn 1525/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng.

Công văn 1527/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế .

Công văn 1552/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế .

Công văn 1662/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Pa-le-xtin.

Công văn 3252/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc ứng dụng thành công mô hình lò đốt rác thải công nghệ mới .

Công văn 3371/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc chính sách mới đối với mặt hàng rượu, bia, thuốc lá điếu gửi kho ngoại quan.

Còn tiếp…

Nóng hôm nay: Làn sóng nghỉ việc gia tăng, doanh nghiệp đau đầu

Nóng hôm nay: Làn sóng nghỉ việc gia tăng, doanh nghiệp đau đầu

(PLO)-  Nóng hôm nay ngày 18-8: Diễn viên Hồng Đăng tường trình sự việc ở Tây Ban Nha là 'sự cố bất khả kháng'; Làn sóng nghỉ việc gia tăng, doanh nghiệp đau đầu; Từ vụ vẽ bậy cầu Thủ Thiêm 2: Kiến nghị gắn camera giám sát nhiều công trình; Những mô hình cải cách hành chính đột phá ở TP.HCM...