Văn bản mới nhận từ ngày 20 đến 25-5 (phần 3)

CV 1361/TCT-CS ngày 26-4: Về chính sách thuế.

CV 1413/TCT-DNL ngày 4-5: Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng ống ren chống, cấn khoan.

CV 1514/TCT-TNCN ngày 13-5: Nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân.

CV 2568/TCHQ-TXNK ngày 14-5: Vướng mắc về thuế đối với hàng gia công và tạm tạm nhập tái xuất.

CV 2580/TCHQ-GSQL ngày 14-5: Về hồ sơ xuất khẩu sản phẩm vôi.

CV 2623/TCHQ-GSQL ngày 15-5: Xác nhận hàng hóa đã qua xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất.

CV 2624/TCHQ-GSQL ngày 15-5: Vướng mắc điều chỉnh định mức.

CV 2625/TCHQ-GSQL ngày 15-5: Vướng mắc về điều chỉnh định mức.

CV 2645/TCHQ-TXNK ngày 16-5: Vướng mắc hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

CV 2648/TCHQ-GSQL ngày 16-5: Sử dụng bàn fax Đăng ký và Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng nhập khẩu để đăng ký tờ khai và thông quan hàng hóa nhập khẩu.

CV 2664/TCHQ-QLRR ngày 17-5: Áp dụng tiêu chí phân tích để lựa chọn lấy mẫu hàng hóa trong thủ tục hải quan điện tử.

CV 2666/TCHQ-TXNK ngày 17-5: Xử lý thuế ô tô nhập khẩu tại khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo.

Văn bản mới nhận từ ngày 20 đến 25-5 (phần 3) ảnh 1
Ô tô nhập khẩu. Ảnh: Internet

CV 2677/TCHQ-TXNK ngày 17-5: Truy thu thuế hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định, sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng.

CV 2702/TCHQ-KTSTQ ngày 20-5: Ưu đãi thuế giá trị gia tăng cho các dự án sản xuất cồn sinh học.

CV 2712/TCHQ-GSQL ngày 21-5: Gom chung nhiều lô hàng quá cảnh trên một vận đơn, tờ khai hải quan.

CV 2741/TCHQ-TXNK ngày 22-5: Vướng mắc thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT.

Mọi thắc mắc, liên hệ văn bản vui lòng gửi thư về danglien@phapluattp.vn, điện thoại 08 39910101, 0908.324.924 (gặp cô Liên)