Văn bản mới nhận từ ngày 7-5 đến 12-5-2012 (phần 4)

CV 1443/TCT-HTQT ngày 27-4: Hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Đài Bắc.

CV 1469/TCT-CS ngày 4-5: Về việc sử dụng hóa đơn.

CV 1507/TCT-CS ngày 8-5: Chế độ hóa đơn theo TT 153/2010/TT-BTC.

CV 1783/TCHQ-GSQL ngày 11-4: Giám sát quản lý mặt hàng LPG đã TN, chứa tại kgho nổi...

CV 2074/TCHQ-GSQL ngày 27-4: Về việc đóng ghép chung container hàng xuất khẩu giữa hai CFS.

CV 2075/TCHQ-GSQL ngày 27-4: Về việc nhập khẩu vỏ bao và vỏ tút thuốc lá để sản xuất hàng xuất khẩu.

CV 2076/TCHQ-GSQL ngày 27-4: Về việc chuyển nguyên phụ liệu của hợp đồng gia công.

CV 2077/TCHQ-GSQL ngày 27-4: Về việc sử dụng hóa đơn GTGT để thanh khoản HĐGC của DNCX.

CV 2098/TCTHQ-TXNK ngày 27-4: Bổ sung hồ sơ miễn thuế NK.

CV 2106/TCHQ-TXNK ngày 27-4: Về việc xác định trị giá tính thuế.

CV 2113/TCHQ-TXNK ngày 2-5: Về việc công tác quản lý giá sữa nhập khẩu.

Văn bản mới nhận từ ngày 7-5 đến 12-5-2012 (phần 4) ảnh 1

CV 2114/TCHQ-TXNK ngày 2-5: Vướng mắc phí bản quyền.

CV 2152/TCHQ-TXNK ngày 3-5: Về việc thuế GTGT thiết bị massage.

CV 2154/TCHQ-TXNK ngày 3-5: Vướng mắc thực hiện thuế BVMT.

CV 2265/TCHQ-TXNK ngày 10-5: Về việc hướng dẫn phân loại mặt hàng máy điều hòa nhiệt độ tủ đứng.

Trong thời gian chờ chuyên trang Văn Bản Luật mới của Báo, mời bạn đọc tiếp tục tải văn bản miễn phí tại đây. Mọi thắc mắc, liên hệ văn bản vui lòng gửi thư về danglien@phapluattp.vn, điện thoại: 08 39910101, 01219.111.622 (gặp cô Liên)

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.