Văn bản mới nhận từ ngày 9-4 đến 14-4-2012 (phần 2)

- TTLT 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19-1: Hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.  

- PL 01/2012/UBTVQH13: Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. ­

- TTLT 02/TTLT-BTP-BGTVT ngày 30-3: Hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển.

- TTLT 56/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 9-4: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015.

- TB 128/TB-VPCP ngày 5-4: Kêt luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Trung ương Hội Cựu chiến binh VN.

- TB 129/TB-VPCP ngày 5-4: Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Trung ương Hội nông dân Việt Nam.

- TB 131/TB-VPCP ngày 9-4: Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp của Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011-2015.

- TB 140/TB-VPCP ngày 11-4: Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em giai đoạn 2010-2015.

Văn bản mới nhận từ ngày 9-4 đến 14-4-2012 (phần 2) ảnh 1
Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em

- TB 141/TB-VPCP ngày 11-4: Ý kiến kết luận của của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội.

- QĐ 386/QĐ-TTg ngày 5-4: Bổ sung Ủy viên Ban chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

- QĐ 419/QĐ-TTg ngày 11-4: Phê duyệt Đề án đổi mới quản lý Nhà nước đối với DN sau đăng ký thành lập.

- CV 450/TTg-KTN ngày 6-4: Về việc biểu dương và phê bình các địa phương về trật tự an toàn giao thông.

- CV 459/TTg-KTTH ngày 9-4: Bổ sung BHXH VN làm thành viên Ban chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

- CV 476/TTg-KTN ngày 11-4: Về cơ chế thực hiện dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả theo hình thức Hợp đồng BOT và BT.

- CV 479/TTg-ĐMDN ngày 11-4: Phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc TCT Công nghiệp Xi măng VN.

- TT 01/2012/TT-TTCP ngày 9-4: Quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra.

 (Còn tiếp)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều