Công nhận ngày 27-8 là ngày Tem Việt Nam
(PL)- Bộ TT&TT ngày 8-11 đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng công nhận ngày 27-8 hằng năm là ngày Tem Việt Nam (VN).

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đánh giá trải qua 70 năm kể từ ngày ra đời, tem bưu chính cách mạng VN ngoài chức năng là phương tiện thanh toán cước phí trên mạng lưới bưu chính, là đối tượng tìm kiếm của người sưu tập tem, còn là công cụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần vào công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước và xây dựng Tổ quốc VN xã hội chủ nghĩa.

“Với 1.072 bộ tem gồm 3.672 mẫu tem được phát hành, có thể nói tem bưu chính VN đã làm tốt sứ mệnh và vai trò lịch sử của mình, đồng thời vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” - Bộ trưởng khẳng định.

V.THỊNH