Dân số Việt Nam chưa giàu đã già

Đồ họa: Tạ Lư (vnexpress)
Pháp mất 115 năm chuyển sang giai đoạn già hóa dân số, thì Việt Nam chỉ trong 15 năm do tỷ lệ sinh thấp và tuổi thọ tăng.