Infographic: Lợi ích của giao thông công cộng

Đồ họa: Theo TTXVN Nguồn: Theo TTXVN