Những danh nhân Việt Nam sinh năm Dậu

Đồ họa: Theo TTXVN Nguồn: Theo TTXVN
Di sản của những danh nhân nổi tiếng sinh năm Dậu đã góp phần định hình nên lịch sử Việt Nam và ghi dấu trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.