Siêu tàu đổ bộ lớp San Antonio của hải quân Mỹ

Đồ họa: Theo VIỆT HÙNG (ANTĐ)
Tàu đổ bộ lớp San Antonio là một trong những phương tiện vận trên biển tải đa năng nhất của hải quân Mỹ, có thể chở theo lính thủy đánh bộ, máy bay chiến đấu, tàu đổ bộ đệm khí, xe tăng.