Việt Nam là trụ cột quan trọng trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam ủng hộ Ấn Độ triển khai chính sách “Hành động hướng Đông”. Thủ tướng Narendra Modi khẳng định Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ và trong phát triển quan hệ của Ấn Độ với ASEAN. Hai thủ tướng cũng nhất trí nâng cấp quan hệ “đối tác chiến lược” lên “đối tác chiến lược toàn diện”.

Hai thủ tướng nhất trí sẽ chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan thực hiện các biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước khai thác cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh.

Về vấn đề biển Đông, hai thủ tướng tái khẳng định mong muốn và quyết tâm hợp tác nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại biển Đông trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc triệt để tôn trọng DOC và bày tỏ mong muốn các bên liên quan sớm đạt COC. Ngay sau cuộc hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký 12 văn kiện hợp tác.