VN xây dựng Chiến lược bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030

Bộ LĐ-TB&XH, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam và Cơ quan Liên Hiệp Quốc về BĐG và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức.

Ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ BĐG (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia có cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện Công ước Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW), Cương lĩnh hành động Bắc Kinh và Chương trình nghị sự phát triển bền vững SDGs.

Trong gần 10 năm qua, Việt Nam là một trong những quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương được ghi nhận là đã đạt được các tiến bộ về BĐG trong nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021-2030 được xây dựng trên cơ sở: Xác định được các vấn đề BĐG trọng tâm và các giải pháp mang tính chiến lược; đảm bảo phù hợp với pháp luật về BĐG và thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc và của Việt Nam...

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm