Náo loạn vì “gốc cây trị bá bệnh”

Náo loạn vì “gốc cây trị bá bệnh”

Đã có 700 kg rễ cây và hàng ngàn lít rượu ngâm được phát cho người dân uống trị bệnh nhưng chính người phát thuốc cũng không biết đây là loài cây gì.