Từ khóa:

#xanh sạch đẹp
Tìm thấy 4 kết quả
TP.HCM: Xây dựng 1.500 khu dân cư sạch, đẹp

TP.HCM: Xây dựng 1.500 khu dân cư sạch, đẹp

(PLO)- TP.HCM phấn đấu đến cuối năm 2022 sẽ xây dựng 500 khu dân cư được công nhận là khu dân cư sạch đẹp. Mỗi phường, xã, thị trấn phấn đấu có ít nhất 1 khu dân cư sạch đẹp được công nhận.
TP.HCM đồng loạt tổng vệ sinh, xóa các điểm ô nhiễm rác

TP.HCM đồng loạt tổng vệ sinh, xóa các điểm ô nhiễm rác

(PLO)- Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do nước Úc khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc phát động trên toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần lễ thứ 3 của tháng 9 hàng năm.