Xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn và an ninh nguồn nước

Cụ thể, ông Hoan giao Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) phối hợp với Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở QH&KT và các đơn vị, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn và an ninh nguồn nước, báo cáo trình UBND TP trước ngày 10-11.

Trong kế hoạch trên có việc quan trắc, kiểm soát ô nhiễm nguồn nước sông Đồng Nai, Sài Gòn, Kênh Đông. Qua đó đề ra giải pháp phòng, chống, ngăn chặn xả thải gây ô nhiễm vào nguồn nước từ các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư,… Quy trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

TP cũng đề nghị Sawaco xây dựng kịch bản ứng phó, xử lý sự cố ô nhiễm có thể xảy ra và có kế hoạch diễn tập ứng phó.

Sawaco có trách nhiệm nêu ra những tồn tại cần phải điều chỉnh quy hoạch cấp nước để đáp ứng yêu cầu như sự phát triển kinh tế của TP, yêu cầu dự trữ nguồn nước sạch, liên kết vùng với các tỉnh lân cận, tốc độ tăng dân số... Trên cơ sở đó, TP sẽ báo cáo, kiến nghị Thủ tướng điều chỉnh quy hoạch cấp nước TP giai đoạn 2020-2030 và những năm tiếp theo.