Xem danh sách TS nộp hồ sơ xét tuyển các trường quân đội, công an

Mời bạn đọc xem danh sách các trường, học viện tại đây: 

1. Trường sĩ quan pháo binh:  http://tsqpb.edu.vn/

2. Trường sĩ quan công binh (Đại học Ngô Quyền) ( http://www.tsqcb.edu.vn/tsqcb/news/danh-sach-thi-sinh-mien-bac-tham-gia-xet-tuyen-dai-hoc-he-quan-su-(cap-nhat-ngay-12/8/2015).html

3. Trường sĩ quan không quân http://tsqkq.vn/index.php/tin-tuc/tt-su-kien/161-danh-sach-nhan-ho-so-xet-tuyen-dai-hoc-ngay-12-8-2015

4. Trường sĩ quan phòng hóa http://www.siquanphonghoa.edu.vn/?mod=tin-tuc&id=218&name=Danh%20sa%CC%81ch%20%C4%91%C4%83ng%20ky%CC%81%20xe%CC%81t%20tuy%C3%AA%CC%89n%20Tr%C6%B0%C6%A1%CC%80ng%20Si%CC%83%20quan%20Pho%CC%80ng%20ho%CC%81a%20%C4%91%C3%AA%CC%81n%20ng%C3%A0y%2010/8/2015

 5. Trường sĩ quan Lục quân 1 http://sqlq1.edu.vn/

6. Trường sĩ quan Kỹ thuật quân sự (ĐH Trần Đại Nghĩa) http://www.tdnu.edu.vn/upload/tuyensinh/documents/danh-sach-thi-sinh-tham-gia-xet-tuyen-dai-hoc-he-quan-su-cap-nhat-7g00-ngay-1382015-10-11-45-13-08-2015.pdf

7. Học viện Quân Y:  http://hocvienquany.vn/web_hvqy/Portal/TB7555-danh_sach_dang_ky_xet_tuyen_vao_dao_tao_bac_si_da_khoa_quan_y_tai_hoc_vien_quan_y_(cap_nhat_den_ngay_1202015).html

8. Học viện Kỹ thuật quân sự (Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn) http://mta.edu.vn/tuyensinh/Tuy%E1%BB%83nsinh/%C4%90%E1%BA%A1ih%E1%BB%8Dc/KQHA00.aspx

9. Học viện Kỹ thuật mật mã http://tuyensinh.actvn.edu.vn/TULIEU/BangXepHang.pdf

10. Học viện Khoa học quân sự http://hvkhqs.edu.vn/vi/tin-chi-tiet-cap-nhat-danh-sach-thi-sinh-dang-ky-xet-tuyen-nguyen-vong-1-vao-dao-tao-cac-nganh-tai-hoc-vien-khoa-hoc-quan-su-nam-2015-1f686abf.aspx

11. Học viện Hải quân http://www.hocvienhaiquan.edu.vn

12. Học viện hậu cần http://hocvienhaucan.edu.vn/danh-sach-dang-ky-xet-tuyen-nguyen-vong-i-nam-2015-ngay-cap-nhat-1282015-2604.html

13. Học viện Biên phòng http://www.hvbp.edu.vn/Default.aspx?view=News-detail&ID=206&IDCat=11

14. Đại học Phòng cháy chữa cháy http://daihocpccc.edu.vn/ArticlesDetail/tabid/193/cateid/12/id/8487/language/vi-VN/Default.aspx

15. Học viện Phòng không - Không quân http://hocvienpkkq.com/tin/index.php/vi/tuyen-sinh/Thong-tin-tuyen-sinh/Thong-tin-xet-tuyen-dai-hoc-nguyen-vong-1-cua-Hoc-vien-Phong-khong-Khong-quan-nam-2015-4/

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm