Bị xóa hộ khẩu, muốn nhập lại phải làm sao?

Bị xóa hộ khẩu, muốn nhập lại phải làm sao?

(PLO)- Trường hợp bị xóa đăng ký thường trú thì giấy chuyển hộ khẩu được thay thế bằng xác nhận của cơ quan công an nơi đăng ký thường trú cũ về việc đã bị xóa đăng ký thường trú.