Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm phi thương mại phải đóng thuế, lệ phí

 Theo đó, các văn hóa phẩm như phim, băng từ; tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tranh, nhiếp ảnh; di sản văn hóa khi xuất nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh thì phải thực hiện việc nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất nhập khẩu có thể gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp và được giải quyết trong vòng 2 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Ngoài ra, việc xuất khẩu các loại phim chưa được công bố, phổ biến; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia phải được cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch giám định trước khi xuất khẩu. Việc xuất nhập khẩu văn hóa phẩm phải đảm bảo thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, sở hữu trí tuệ và các quy định khác co liên quan. Quy định có hiệu lực từ ngày 1-6.

Đ.Liên