Hơn 20.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động
(PLO)- Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực như nông, lâm nghiệp và thủy sản; nghệ thuật vui chơi và giải trí...

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung quý I-2017, cả nước có gần 26.500 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 271.200 tỉ đồng, tăng 11% về số DN và tăng 46% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Các ngành, lĩnh vực có số DN thành lập mới và vốn đăng ký trong quý I tăng mạnh: Dẫn đầu là lĩnh vực kinh doanh bất động sản tăng 55% về số DN và tăng 31% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Đứng thứ hai là lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm xếp thứ ba.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, số DN hoàn tất thủ tục giải thể trong ba tháng đầu năm 2017 gần 3.300 DN, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 3.008 DN có quy mô vốn dưới 10 tỉ đồng, chiếm 92%.

Số DN tạm ngừng hoạt động trong ba tháng đầu năm 2017 là hơn 20.600 DN, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm hơn 9.900 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và khoảng 10.700 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Số DN tạm ngừng hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực như nông, lâm nghiệp và thủy sản; nghệ thuật vui chơi và giải trí; dịch vụ lưu trú và ăn uống; vận tải, kho bãi giảm và khai khoáng.

 

QUANG HUY