Theo một nguồn tin, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang vừa có kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại chi bộ Công ty TNHH một thành viên Phương Nam Kiên Giang và ông Nguyễn Ngọc Hiển (Bí thư chi bộ, Tổng Giám đốc công ty).

UBKT đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với chi bộ công ty và kiểm điểm ông Hiển theo quy định vì có nhiều sai phạm.

Công ty trên do Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang quản lý, có vốn điều lệ 100 tỉ đồng từ ngân sách và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp nhà nước. Năm 2010-2012, công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành thua lỗ hơn 200 triệu đồng; 10 đơn vị mà công ty góp vốn cũng kém hiệu quả. Trong đó có những dự án đầu tư kéo dài, thua lỗ nhưng chậm chấn chỉnh. Công ty còn đầu tư vốn lớn ra ngoài ngành.

UBKT xác định ban tổng giám đốc công ty (gồm ông Hiển và hai phó tổng) tham gia hội đồng quản trị nhận được tiền thù lao hơn 630 triệu đồng nhưng không khai nộp cho chủ sở hữu (Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang). Công ty còn lấy quỹ lương của người lao động để báo lãi gần 900 triệu đồng, gây thiệt thòi cho người lao động.

Bản thân ông Hiển còn có biểu hiện gia trưởng, khai báo không trung thực về bằng cấp, tài sản…

Ngoài việc đề nghị kiểm điểm, UBKT còn kiến nghị thu hồi trên 630 triệu đồng, khắc phục ngay việc lấy quỹ lương của người lao động để báo lãi.

VĨNH SƠN