Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Cần quyết liệt trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên khuyến khích các cơ quan tăng cường cơ chế tự kiểm tra, tự giám sát để kịp thời ngăn chặn, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-4, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt TP.HCM nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định 132 của Bộ Chính trị và các quy định của Trung ương liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hội nghị nhằm cung cấp kịp thời cho đội ngũ cán bộ chủ chốt TP những nội dung cơ bản về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử (hoạt động tố tụng), thi hành án và các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động tố tụng, thi hành án...

TP.HCM chống tham nhũng, không để vi phạm của một người trở thành vi phạm của tập thể -hoi-nghi-quan-triet-quy-dinh-phong-chong-tham-nhung (2).jpg
Toàn cảnh hội nghị ngày 23-4. Ảnh: NGUYỆT NHI

Khắc phục các bất cập liên quan đến đấu thầu, đấu giá

Tại đây, lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy TP, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã triển khai bảy văn bản của Trung ương và Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong đó, trọng tâm là Quy định 132 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Tiếp theo là Quy định 131 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

tp-hcm-chong-tham-nhung-khong-de-vi-pham-cua-mot-nguoi-tro-thanh-vi-pham-cua-tap-the-nguyen-quoc-trung.jpg
Ông Trần Quốc Trung, Phó Trưởng ban Nội chính Thành uỷ TP.HCM triển khai các quy định của Bộ Chính trị. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trao đổi tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP, nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên, cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM nhìn nhận trong thời gian gần đây, Trung ương đã quan tâm, tăng cường hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; từng bước hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng.

Ban Nội chính Thành ủy TP, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã triển khai 7 văn bản của Trung ương và Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực-hoi-nghi-quan-triet-quy-dinh-phong-chong-tham-nhung (5).jpg
Ban Nội chính Thành ủy TP, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã triển khai bảy văn bản của Trung ương và Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cơ quan trong hệ thống thanh tra, kiểm tra, giám sát, nội chính, tố tụng... phải xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa các quy định của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo “đúng vai, thuộc bài”.

Bí thư Nguyễn Văn Nên giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy có hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện một cách chặt chẽ các nội dung quy định đã triển khai, gắn với đẩy mạnh thực hiện Quy định 1793 của Ban Thường vụ Thành ủy về chế độ tự kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Các cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan tiến hành tố tụng, thi hành án cần rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp. Đồng thời, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công và các lĩnh vực tiềm ẩn tham nhũng, tiêu cực.

hoi-nghi-quan-triet-quy-dinh-phong-chong-tham-nhung (3).jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với cán bộ tại hội nghị. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cùng với đó, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám định, định giá tài sản, xử lý những khó khăn, vướng mắc, bất cập theo Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, bảo đảm các hoạt động kiểm tra, giám sát tránh chồng chéo, trùng lắp, tránh làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, gắn kết giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, giám sát của chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của nhân dân.

Không để vi phạm của một người thành vi phạm của tập thể

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cũng nhắc đến việc thực hiện phương châm lấy phòng ngừa, xây dựng là chính.

"Phải tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa và khuyến khích cơ chế tự kiểm tra, tự giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.

Không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm; không để vi phạm nhỏ tích tụ trở thành vi phạm lớn, vi phạm của một người trở thành vi phạm của tập thể" - ông chia sẻ.

Ông cũng lưu ý cần tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án phải đảm bảo đủ số lượng, chất lượng về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp làm việc khoa học, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, công tâm khách quan trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng văn hóa liêm chính trong đội ngũ cán bộ này.

TP.HCM chống tham nhũng, không để vi phạm của một người trở thành vi phạm của tập thể -hoi-nghi-quan-triet-quy-dinh-phong-chong-tham-nhung (4).jpg
Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu tăng cường xử lý các nguồn thông tin theo Quy định 1374 và Quy định 1629. Ảnh: NGUYỆT NHI

Song song đó, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và phát huy hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý các nguồn thông tin theo Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm phát hiện, đấu tranh, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Quy định 1629 của Ban Thường vụ Thành ủy về mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc hơn, hành động quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm