Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước ngày 24-6 cho biết chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu HĐND thị xã Phước Long tổ chức lại kỳ họp bất thường bầu chủ tịch UBND thị xã theo đúng trình tự, nội dung luật định

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước không công nhận kết quả kỳ họp bất thường HĐND thị xã Phước Long ngày 18-5 do giấy triệu tập đại biểu và dự kiến chương trình làm việc gửi chậm 6 ngày so với quy định của Luật Tổ chức HĐND - UBND và quy chế hoạt động của HĐND.
 
Mặt khác, UBND thị xã Phước Long không báo cáo trước với chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về việc tổ chức bầu bổ sung thành viên UBND thị xã, chưa đúng như Công văn 975/HD-BNV ngày 4-5-2004 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn bầu cử thành viên UBND các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2011 quy định.
Theo V.Hùng - C.Hà (NLĐ)