(PL)- Ngày 26-6, tại Quảng Nam, Bộ VH-TT&DL phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức tọa đàm về xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động liên hoan văn nghệ và thi đấu thể thao quần chúng 11 xã điểm. Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới, cho biết sau khi kết thúc thực hiện thí điểm 11 xã nông thôn mới, Trung ương sẽ rà soát lại 19 tiêu chí cho phù hợp với thực tiễn của từng địa phương.

Tính đến tháng 5-2011, 81/130 thôn được công nhận thôn văn hóa (đạt tỉ lệ 62%). 8/11 xã được phê duyệt dự án và đang thi công xây dựng nhà văn hóa xã; ba xã đã hoàn thành việc xây dựng nhà văn hóa. Các đại biểu đại diện cho các xã điểm đều cùng thống nhất quan điểm, xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới tập trung vào bốn nội dung: nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa thôn, làng, ấp, bản văn hóa; hoàn thiện trung tâm văn hóa - thể thao xã, nhà văn hóa - khu thể thao thôn; phát triển hoạt động văn hóa góp phần xây dựng nông thôn mới; và nâng cao nhận thức về pháp luật ở nông thôn.

LÊ PHI