Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào vừa ký quyết định thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trong việc chấp hành Luật Thanh tra; Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng từ tháng 1/2008 - 31/12/2009; báo cáo Tổng Thanh tra xem xét trình Thủ tướng Chính phủ.

Thời hạn thanh tra là 20 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra đến ngày kết thúc thanh tra tại địa phương. Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Đức Hải, Phó Cục trưởng Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực 1 (Cục I) làm Trưởng đoàn.

Phó Tổng Thanh tra cũng giao Cục trưởng Cục I giúp Tổng Thanh tra xem xét, phê duyệt kế hoạch thanh tra; chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc đoàn thanh tra.

Theo Hương Giang (báo Thanh Tra)